Spirited Away

Spirited Away

Spirited Away

Spirited Away

A young girl, Chihiro, becomes trapped in a strange new world of spirits. When her parents undergo a mysterious transformation, she must call upon the courage she never knew she had to free her family.

Spirited Away Details

Title Spirited Away
Air Date Jul 20, 2001
Runtime 125 Minutes
Genres Animation, Family, Fantasy
Cast Rumi Hiiragi (Chihiro Ogino / Sen (voice)), Miyu Irino (Haku (voice)), Mari Natsuki (Yubaba / Zeniba (voice)), Takashi Naito (Akio Ogino (voice)), Yasuko Sawaguchi (Yuko Ogino (voice)), Tatsuya Gashûin (Aogaeru (voice)), Ryunosuke Kamiki (Boh (voice)), Yumi Tamai (Rin (voice)), Yo Oizumi (Bandai-gaeru (voice)), Koba Hayashi (Kawa no Kami (voice)), Tsunehiko Kamijô (Chichiyaku (voice)), Takehiko Ono (Aniyaku (voice)), Bunta Sugawara (Kamaji (voice)), Shigeru Wakita ((voice)), Shiro Saito ((voice)), Michiko Yamamoto ((voice)), Keiko Tsukamoto ((voice)), Akio Nakamura (Kaonashi (voice)), Shinji Tokumaru ((voice)), Kaori Yamagata ((voice)), Yayoi Kazuki ((voice)), Masahiro Asano ((voice)), Kazutaka Hayashida ((voice)), Ikuko Yamamoto ((voice)), Mina Meguro ((voice)), Tetsurô Ishibashi ((voice)), Katsutomo Shîbara ((voice)), Shinobu Katabuchi ((voice)), Noriko Kitou ((voice)), Naoto Kaji ((voice)), Yoshitaka Sukegawa ((voice)), Aki Tachikawa ((voice)), Noriko Yamaya ((voice)), Katsuhisa Matsuo ((voice)), Masayuki Kizu ((voice)), Yôko Ôno ((voice)), Sachie Azuma ((voice)), Ken Yasuda (Oshirasama (voice)), Shigeyuki Totsugi ((voice)), Mayumi Saco ((voice)), Sonoko Soeda ((voice)), Akiko Tomihira ((voice)), Minako Masuda ((voice)), Orika Ono ((voice)), Rina Yamada ((voice)), Miwa Takachi ((voice)), Hiromi Takeuchi ((voice)), Makiko Oku ((voice))